Missie
Onze missie is om samen te zorgen voor een steeds schonere leefomgeving en natuur voor mens en dier door meer voorkomen en slimmer opruimen van zwerfafval.Doel

Een schone leefomgeving is gezonder en prettiger voor je eigen verblijf. Dit vormt een belangrijke basis voor een duurzame en leefbare woonomgeving en economische ontwikkeling. Wij richten ons daarbij vooral op het steeds schoner maken en houden van de zeven Parkstadgemeenten in Zuid-Limburg. Onze missie kunnen we alleen samen en met meer bewustzijn over de oorzaken en gevolgen van zwerfafval bereiken. Helaas is meestal is niet duidelijk van wie het zwerfafval afkomstig is. Zwerfafval is daarom een probleem van ons allemaal.


Een schone en prettige leefomgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van jong tot oud, van bewoners, van scholen, van bedrijven en van vrijwilligers tot beroepskrachten bij gemeenten, reinigingsdiensten en wetshandhavers. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Want alleen door samenwerking met verschillende partijen kunnen we het zwerfafvalprobleem aanpakken en kleiner maken.

Zwerfafval is immers van niemand, dus in onze optiek van iedereen! Samen kunnen we meer en komen we verder!


Het goede nieuws is dat alle inspanningen om te komen tot minder zwerfafval uiteindelijk worden terugverdiend. Er zullen immers steeds minder kosten gemaakt worden om zwerfafval op te ruimen. De impact van een schone omgeving op het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens leidt tot een betere gezondheid en welzijn en werkt op termijn kostenbesparend. 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram